SAP ABAP Table CATM   {CATT: Log for model and function data}


Foreign Key tables (4)
  • CATA   {CATT: General Test Procedure Data}
  • CATK   {CATT: Log Process Data}
  • CATL   {CATT: Log Process Data}
  • TSTC   {SAP Transaction Codes}