SAP ABAP Table CDBC_PPR_OC   {Partner Product Range: Transaction Types Relevant for Checki}


E-R Diagram for table CDBC_PPR_OC (Partner Product Range: Transaction Types Relevant for Checki)